Vårdcentrum Finspång

Inbyggt samarbete för nära vård
När Finspångs närsjukvård skulle få nya och ändamålsenliga lokaler skapades något unikt. Här samverkar kommun och sjukvård och gör verkligen skäl för uttrycket "nära vård". Inte minst har personalen fått stort utrymme att påverka utformningen.
 • Region Östergötland
  Beställare
 • NCC
  Totalentreprenör
 • År
  2012-2020
 • Omfattning
  17 000 m2
 • Certificering
  Miljöbyggnad silver
 • Arkitekt
  Arkitema
Vårdcentrum Finspång 04 web

Vårdcentrum Finspång rymmer en stor vårdcentral placerad på entréplan och här finns också jourcentralen med egen kvälls- och helgentré. Direkt från entréhallen når man hälsotorg, apotek och lab. På entréplan finns också fyra kombirum som fungerar som mottagningshotell, rum som kan bokas av kliniker som inte har ordinarie verksamhet i Finspång, antingen återkommande eller sporadiskt. Ett gott "Nära vård"-exempel, där patienterna kan erbjudas besök här, istället för att behöva åka till sjukhuset i en annan stad.

Vårdcentrum Finspång 03 web

En trappa upp finns olika ca 14 olika specialmottagningar inkl en stor rehabmottagning med flera träningsrum. Överst i byggnaden är närsjukvårdens vårdavdelning placerad och i direkt koppling finns kommunens boendeenhet. Här finns också LAH; hemsjukvårdens lokaler. I ett suterrängplan finns förutom den psykiatriska öppenvårdsmottagningen olika stödfunktioner, administration, konferensutrymmen, omklädningsrum och personalens stora lunchrum med uteplats i söderläge. Intill finns rehabavdelningens träningsgård, medarbetarnas cykelparkering och bilpool.

Vårdcentrum Finspång 24 web
Gestaltningen utgår från Finspång långa brukshistoria av metallbearbetning.

Vårdcentrum har en vit terrazzofasad i de övre planen och en glas/aluminiumfasad i de nedre planen. Byggnaden är klassad Miljöbyggnad silver och har solceller på stor del av yttertaket och på fläktrummets sydfasad. Att separera flöden, stärka patientsäkerheten och jobba med byggteknik som har lång livslängd är några av principerna som styrt projektet.

Vårdcentrum Finspång 21 web