Torselden

Modernt folkhem på Lidingö

För Patriam har Arkitema gestaltat bostäder i Torsvik på Lidingö. Bebyggelsen ansluter följsamt till Torsvikshöjdens berömda folkhemsbebyggelse.
  • Patriam
    Beställare
  • År
    2021-
Patriam Torsvik Teaser Zynka Visual 220202 web copy

Torsvikshöjden en av Sveriges första grannskapsenhetener under den sk folkhemsepoken på 40-talet, Lidingös första moderna område med flerbostadshus som uppmärksammades internationellt och där stor omsorg har ägnats byggnadsplaceringar, exteriör, grönytor och gaturum.

Patriam Torsvik är utformat mycket omsorgsfullt för att smälta in i omgivningen och erbjuder 48 bostäder med höga boendekvaliteter, fina planlösningar och vackra, genuina material. Lägenheterna är luftiga med vackra fönster och fina rumssamband.
Hela projektet präglas av omsorg om funktion och estetik, med en alldeles egen och unik karaktär som andas tidlöshet och lyx. Hela byggnadens idé hänger ihop både exteriört och interiört och inga detaljer har lämnats åt slumpen.

Den delvis upphöjda gården mot väster utformas som en grön och lummig vistelseyta för rekreation, lek och umgänge.

Patriam Torsvik P15 Tak LGH2 Zynka Visual 220202 web copy

Ambitionen med gestaltningen är att lyfta fram områdets ursprungliga kvaliteter, inspirerad av funktionalismen och 40-talets folkhemsepok som präglar omgivningen. Vi har hämtat inspiration från skandinaviska formgivare och deras egna hem från tiden då Torsvik uppfördes som Bruno Mathsson, Alvar Aalto och Finn Juhl. Vi har också låtit oss inspireras av Annes Hus på Millesgården ett stenkast bort som utformats av Josef Frank och Estrid Eriksson.

HISM Arkitema Torvik Courtyard 01 4 web