Tåsenhjemmet

Ett hem för livet för våra äldre

I Tåsenhjemmet skapar vi en trygg plats med bekant identitet och känsla – inte en institution. Den fysiska omgivningen ska kännas som hemma för byggnadens brukare; boende, besökare och anställda.
 • Omsorgsbygg Oslo KF
  Beställare
 • Arkitema
  Arkitekt
 • Hent
  Totalentreprenör
 • Rambøll, ÅF Engineering
  Ingenjör
 • År
  2017-
 • Omfattning
  14.300 m²
Arkitema Tåsenhemmet 5 web

Tåsenhjemmet är ett sjukhem som innehåller 135 sängrum med uppehållsrum för boende och besökare, samt vård- och personalfaciliteter. Dessutom ska det vara ett dagcenter för brukare utifrån likaväl som för de boende på sjukhemmet.

Arkitema Tåsenhemmet 4 web

Målet är att skapa en byggnad som fungerar i sin omgivning. Den ska vara inbjudande för närområdet så att även grannar och förbipasserande tar området och de gröna rummen i anspråk. Här finns lekplats, café, bibliotek och utegym. Vi tror att om vi skapar liv i området utomhus i form av barn, grannar och andra så berikar det både området och de boende på sjukhemmet. Om inte de boende längre kan komma ut i samhället så mycket, så kan samhället komma till dem.

Här exponeras så mycket trä som möjligt – både inne och ute. Trä har en mjukhet och värme som gör rummet behagligt att vara i och gör att huset andas. Byggnaden är ett Future Built-projekt, med ett helhetstänk kring miljö. Särskilt valet av trä som material hjälper till att sänka koldioxidavtrycket.

Arkitema har arbetat med projektet från tävling till och med detaljplan.

Arkitema Tåsenhemmet 1 web
Arkitema Tåsenhemmet 2 web

Förhoppningen är att byggnaden blir ett plushus genom solceller på taket och Breeam-Nor-certifieras som excellent, vilket innebvär att aspekter som materialval, utnyttjande av platsen, såcial hållbarhet och livscykel. Projektet är en totalentreprenad och dialogen med brukare, byggherre och entreprenör är av yttersta vikt för att lyckas med de höga klimatambitionerna.

Utomhusmiljön är planlagd för att berika den biologiska mångfalden, med växter som hör hemma i området och som gillas av pollinerande växter.

Arkitema Tåsenhemmet 3 web