Strömshuset

Funktionalism med tillägg

Affärspalatset från 1930-talet har begåvats med ytterligare tre våningsplan och ombyggnationer som tar byggnaden in i framtiden.
 • Vasakronan
  Beställare
 • År
  2014-2021
 • Omfattning
  Totalt 14 000 m2 LOA, tillkommande yta 3100 m2 LOA
 • Arkitekt
  KUB arkitekter (Arkitema)
Ströms 10

Den 4 december 1935 invigdes det moderna ”affärspalatset” Strömshuset i Göteborg, ett hus byggt i renodlad funkisstil med försäljning i fyra plan. Inspirerat från de modernaste butikshusen i Berlin var Strömshuset unikt i Sverige. Det beskrevs som ett av de modernaste varuhusen i Europa. Huset var putsat med karaktäristiska horisontella fönsterband och med två indragna våningar klädda i koppar. Senare tillkom en huskropp i anslutning längs med gatan.

Ströms 12

Tillsammans med Vasakronan har vi ritat en modern men anpassad påbyggnad till respektive hus som binder samman dessa ganska olika byggnader till en sammanhängande enhet. De påbyggda våningarna är helt i trä och har också terrasser med utsikt över staden. Samtidigt återställs fasaden till sitt originaluttryck.

Projektet innefattar även ganska stora ombyggnationer inne i befintliga huskroppar. Trapphus byggs om och/eller tas bort och det mesta av teknisk utrustning byts ut.

Ströms 03