Stora Sköndal

Tre hållbara kvarter helt i trä

Gemenskap och trygghet i fokus i tio våningar hög träbyggnad
  • K2A
    Beställare
  • Adress
    Stora Sköndal
  • År
    2020-
Arkitema Stora Skondal K web

De tre kvarteren ligger i området Stora Sköndal, ett område som präglas av stiftelsen med samma namn med verksamhet inom stöd och omsorg. Bostäderna blir till stor del hyresrätter och riktade till pensionärer, studenter och ensamstående kvinnor med barn.

Gemensamhetslokaler och terrasser uppmuntrar till möten och skapar därmed trygghet. Uteplatserna har karaktären av park för grillkvällar och odling.

Arkitema Stora Skondal J web

Två av kvarteren håller sig på fem våningars höjd, men kvarter L blir ett landmärke med sina tio våningar helt i massivt trä, med utsikt över Drevviken och Stockholm. I gatuplan finns lokaler för café eller restaurang.

Projektet är ett samarbete med K2A för att ta fram effektiva metoder att bygga högt i trä.

Arkitema Stora Skondal int web