Stockholms stadsbibliotek

Moderna krav i samspel med hundra års historia

Stockholms stadsbibliotek ska rustas upp och anpassas för modern biblioteksverksamhet. Byggnadsminnet i centrala Stockholm ska moderniseras samtidigt som dess kulturvärden bevaras.
  • Stockholms stad
    Beställare
  • Adress
    Odengatan 53, Stockholm
  • År
    2022-2027
Arkitema Stockholms stadsbibliotek3 web

Stockholms stadsbiblioteks huvudbyggnad ritades av Gunnar Asplund och invigdes 1928. Denna ikoniska byggnad lockar en miljon besökare per år och är en värdefull plats för stockholmarna, både för sitt innehåll och för sin arkitektur.

Sedan 2017 är byggnaden klassad som byggnadsminne. Förändringar både interiört och exteriört är mycket begränsade och måste alltid vägas mot de höga kulturvärdena.

Biblioteksverksamheten bedrivs idag i lokaler som är nästan hundra år gamla och under den här tiden har kraven på och förutsättningarna för verksamheten förändrats. Därför ska nu byggnaden varsamt anpassas för dessa förändrade behov, som tekniska och digitala anläggningar samt publika mötesplatser och scener.

Även utemiljön ska utvecklas, både för att få fler ytor för verksamheten och för att göra platsen runt biblioteket tryggare.

Stadsbiblioteket är en slående byggnad i centrala Stockholms stadsbild och en viktig del av stockholmarnas identitet. Därför ska upprustningen ta fasta på Gunnar Asplunds ursprungliga formgivning och de detaljer som gestaltats för just den här byggnaden, och vissa senare tillägg tas bort och ersättas för att komma närmare byggnaden som den såg ut för nästan hundra år sedan, samtidigt som alla förändringar ska klara dagens lagar och regler kring till exempel säkerhet, arbetsmiljö, tillgänglighet och energiminskande åtgärder.

Det innebär att allt från linoleumgolv, belysning, yttertak, fönster, dörrar, fasadputs och färgsättning till snickerier, solavskärmning och tekniska installationer ses över.

I uppdraget ingår systemhandling, bygghandling, uppföljning och relationshandling samt bygglov och övriga tillståndsprövningar. Projektet beräknas bli klart under 2027.

Arkitema Stockholms stadsbibliotek6 web