Slottsberget etapp 1, 2 och 3

Ur berghällarna växer de rektangulära husen upp

Det har varit en mycket inspirerande utmaning att placera in den småskaliga bebyggelsen på de Bohusliknande berghällarna, bland tall- och björkdungar och ljungen i bergsskrevorna.
 • Riksbyggen
  Beställare
 • År
  2008-2014
 • Omfattning
  79 lägenheter
 • Arkitekt
  KUB arkitekter (Arkitema)
Slottsberget 13

Vi har format en småskalig bebyggelse med rektangulära volymer i kontrast till berghällarnas rundare former och där fasadernas träpanel och kulörer hämtar inspiration från naturens berghällar, tallar, ljung och mossa. Man får en känsla av att husen ”växer” upp ur berget.

Varje gata följer en nivåkurva och slingrar sig fram längs bergets formation och varje husrad ligger på en gemensam markhöjd. Det innebär att gator och hus blir en beskrivning av bergets form.

Arkitema Slottsberget 3 15 web
Arkitema Slottsberget 3 20 web

Husen är kedjehus och små flerbostadshus. Ett stort arbete har lagts ner på att inpassa byggnader och vägar i terrängen och på att minimera sprängningsarbeten. Vackra berghällar och grupper av tallar är signifikant i boendemiljön. Mellan bebyggelsegrupperna finns kilar av orörd naturmark. Kedjehusen och de små flerbostadshusen är placerade utefter höjdkurvorna och på så sätt beskriver bebyggelsen bergets formationer.

Slottsberget 22