Slakthusområdet

Stadsnära industriområde förlänger Södermalm

Stockholm har höga ambitioner för stadslivet i Slakthusområdet, som ska bli en förlängning av innerstaden söderut. Slakthusområdets robusta karaktär och historia ska vara en bärande idé samtidigt som området ska fyllas med tusentals bostäder, kontor, kultur, service och evenemangslokaler.
 • Selvaag Bostad AB
  Beställare
 • År
  2021-
 • Omfattning
  170 bostäder
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema

Kvarteret är en del av etapp tre av utvecklingen av Slakthusområdet. Det börjar livligt och högt mot den övriga bebyggelsen i norr, följer den lutande topografin nedåt och anpassar sig succesivt till den lugna parken i sydöst med en lägre och mer lågmäld huskropp. Lägenheterna har indragna balkonger och på takytan finns både privata och gemensamma takterrasser. I bottenvåningen blir det verksamhetslokaler varvat med bostäder och gatuplanet är också indraget från gatan för att skapa utrymme för folkliv.

Den närliggande trädgårdsstaden har fått inspirera den stora innergården, och taken är biotoptak som främjar den biologiska mångfalden.

Områdets historia speglas bland annat i fasadens ljusa tegelnyanser, och lånar referenser från industriarkitekturen som till exempel rytmen och linjeringen i fönstrens placeringar.