Silkeborg kraftvärmeverk

Naturgaseldad kombinationsanläggning som levererar både elektricitet och fjärrvärme

Silkeborg kraftvärmeverk är ett exempel på hur arkitekturen inte står i kontrast till processanläggningens funktionalitet utan tvärtom skapar en harmonisk och rationell helhet. Anläggningen levererar både elektricitet och fjärrvärme med fokus på hållbarhet och design.
 • Silkeborg Kraftvarmeværk I/S
  Beställare
 • Rambøll
  Ingenjör
 • Adress
  Kejlstrup Tværvej, 8600 Silkeborg
 • År
  1995 - 1996 (+2015)
 • Omfång
  5 600 m2
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Kraftværk silkeborg web

Silkeborg kraftvärmeverk, ritat av Arkitema efter en arkitekttävling 1993, är ett exempel på hur industriell arkitektur kan rymma starka estetiska kvaliteter. Anläggningen, en naturgaseldad kombianläggning, levererar 104 MW el och 72 MW fjärrvärme.

Arkitektoniskt framstår byggnaden som en kub i Søhøjlandets kuperade landskap. Dess design med sluttande sidor och frånvaron av traditionella måttenheter som fönsterband och golvplan, lyckas tona ner byggnadens massiva skala. Fasaden pryds av stora element, luftintag och turbinventilation i rostfritt stål, ackompanjerat av två distinkta glasprismor.

Materialmässigt är byggnaden en kombination av moderna och traditionella inslag. Den är klädd med aluminiumfärgade, horisontellt monterade sinusplattor och en bas av vita betongelement. Invändigt binder ett stort trapp- och foajéutrymme samman servicebyggnaden och skapar en rymlig och funktionell inre struktur.

Hållbarhet är i sig ett centralt element i funktionen, men det är också väsentligt i designen. De stora glaspartierna och utskärningarna i taket säkerställer ett optimalt utnyttjande av dagsljuset, medan byggnadens topp med ramlösa glaspartier inte bara är estetiskt tilltalande, utan också funktionell eftersom den låter naturligt dagsljus flöda in i arbetsområdena.

Samarbete och teknisk expertis har varit nyckelord i förverkligandet av detta projekt, där Arkitema har arbetat nära ingenjörer och byggaktörer för att möta både estetiska och funktionella krav.

Under 2015 utarbetade Arkitema även ett designförslag till en utbyggnad av verket.

Indvendigt