Rosenhøj Masterplan

Landskap och stadsplan införlivar den befintliga topografin och skapar en stadsdel med fokus på social hållbarhet

Rosenhøj i södra Aarhus var under många år ett utsatt bostadsområde som präglades av stora betonghus, otrygghet bland invånarna och stor utflyttning. Men hur skapar man en nystart för ett sånt område? För oss handlar det om att skapa en stadsdel där området hänger ihop på ett bättre sätt, är mer inbjudande och där man som boende upplever en engagerande tillhörighet och gemenskap. 
  • Utmärkelser
    Renoverprisens jubilæumspris 2017

I Rosenhøj finns en unik befintlig landskapsmiljö och terräng som påminner om en stor grön matta som leder ned mot vägen, och detta har fått vägleda det övergripande arbetet med landskapsarkitekturen. En terräng som vi visar upp som en tillgång. Vi exponerar den gröna skönheten och inneboende rekreationspotential med hjälp av bänkar, trädäck och mötesplatser av olika typer och i olika skalor. Här kombinerar vi fri natur som karakteriseras av högt gräs och ängsblommor, med välskötta gräsmattor som är perfekta för fotbollsmatcher eller andra fysiska aktiviteter. En natur som är berikande och aktiverande, och som samtidigt har en koppling till de mindre och varierade gårdsrummen och trädgårdarna närmare bostäderna.

Arkitema Rosenhøj 05 Photo Michael Ellehammer web

Den rekreativa gröna strategin kombineras med helt nya stadsgator och torg som adderar en urban känsla till området med sina träd och öppna platser. Upplevelsen utgör en mer uttalad urban upplevelse av gator, hus och gårdar. Här finns även en känsla av delaktighet, och området har fått olika gatunamn som delar in det i olika kvarter vilket ger en identitet i form av i mindre gemenskaper.

Arkitema Rosenhøj 09 Photo Michael Ellehammer web
Delar in det i olika kvarter vilket ger en identitet i form av i mindre gemenskaper.
Arkitema Rosenhøj 02 Photo Michael Ellehammer web
Arkitema Rosenhøj 08 Photo Michael Ellehammer web

Projektet har genomförts i ett nära samarbete med arkitektbyrån EFFEKT, där vi har kopplat ihop de nya landskapstyperna och bostädernas fasadrenovering och stadsstruktur med vägar, torg och öppna ytor. Här har landskapsarkitekter, stadsutvecklare och byggnadsarkitekter arbetat sida vid sida, och tillsammans utarbetat ett övergripande koncept där byggnader, landskap och stadsplan införlivar den befintliga topografin och skapar en stadsdel med fokus på social hållbarhet. Helhetsplanen och utomhusarealerna har utvecklats i nära samarbete med Århus Omegn och boende från Rosenhøj.

Arkitema Rosenhøj 06 Photo Michael Ellehammer web