Restaurang Ottomania

En modern tillbyggnad i ett traditionellt kvarter

Hur bygger man en ny restauranglokal intill nationalromantisk jugend? Med koppar och strama linjer som pendang.
 • Olle & Lars Tobisson, ISS
  Beställare
 • År
  2010-2012
 • Omfattning
  280 m² LOA
 • Arkitekt
  KUB arkitekter (Arkitema)
Arkitema Ottomania 01 Photographer Bert Leandersson web

Den ursprungliga byggnaden i Vasastan på hörnet av Aschebergsgatan och Föreningsgatan, är gjord i nationalromantisk jugend. Huset har en bastionsartad sockelvåning med takterrass som alltid har gett ett oavslutat intryck.

I sockelvåningen ligger sedan länge en färgbutik, som ständigt haft problem med läckande tak. När vi gjorde en utredning för att åtgärda de tekniska bristerna upptäckte vi att det fanns en outnyttjad byggrätt i detaljplanen.

Efter en lång process i samarbete med Stadsbyggnadskontoret fick vi tillåtelse att genomföra denna ganska moderna påbyggnad.

Arkitema Ottomania 04 Photographer Bert Leandersson web
Arkitema Ottomania 05 Photographer Bert Leandersson web

Vårt uppdrag var att skapa ett modernt men anpassat tillskott i form av en restaurang. Vi har tagit upp fönsteraxlar och indelning från sockelvåningen i tillbyggnadens formgivning, vinklar från huvudbyggnaden återfinns i planen. Kopparplåt och glas blev vårt materialval exteriört för att ge tillbyggnaden samma känsla av materialitet och dignitet som huvudbyggnaden. Resultatet blev en stram nytolkning som tål en färgsprakande och lekfull inredning.

Arkitema Ottomania 03 Photographer Bert Leandersson web