Regionshospitalet Gødstrup

Ett supersjukhus som utmanar traditionell sjukhusdesign

Regionshospitalet Gødstrup är ett nytt supersjukhus norr om Herning. Sjukhuset är en av landets största nya byggnader inom hälso- och sjukvårdssektorn och sätter därmed standarden för framtida danska sjukhusbyggen.
 • Region Midtjylland
  Beställare
 • AART
  Arkitektur partner
 • Nordic
  Arkitektur partner
 • Sweco
  Ingenjör
 • MOE
  Ingenjör
 • Erik A. Frandsen
  Kunst
 • Adress
  Hospitalsparken 15, 7400 Herning
 • År
  2011-2022
 • Omfattning
  135 000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Goedstrup Hospital Photo Kontraframe 15 2022

I ett starkt och nära samarbete med skickliga aktörer har vi ritat hela sjukhusets somatiska del och utformat de flesta av sjukhusets behandlings- och intagningsavdelningar. I delen för somatisk vård återfinns bland annat en akutmottagning med jourläkare och akutrum, en operations- och röntgenavdelning, öppenvårdsmottagningar och ett familjekluster med öppenvård och vårdavdelningar för barn och unga, barnmorskemottagning, förlossningsavdelning och neonatalavdelning.

Arkitema Goedstrup Hospital Photo Kontraframe 02 2022

Den arkitektoniska utformningen bygger i hög grad på principerna för ”helande arkitektur”, där den arkitektoniska miljön stöder patientens läkningsprocess och skapar välbefinnande för alla som rör sig på sjukhuset. Projektet har en logistisk struktur bestående av en huvudgata och sidogator, med alla öppenvårdsfunktioner placerade i sjukhusets gemensamma bas på bottenvåningen.

Den trygghetsskapande vägledningen återspeglas i sjukhusets interna organisation med ett separat flöde för personal- och sängtransporter i form av en ”transportring” på andra och tredje våningen, som ansluter till sjukhusets sänghissar. Detta gör det lättare för personalen att förflytta sig från a till b. Från foajén och korridorerna har man utsikt över både innergårdarna och det omgivande landskapet genom stora glaspartier.

Arkitema Gødstrup Hospital Photo Niels Nygaard 13 web
Projektets design har en spännande koppling till konsten, där byggnadsintegrerade verk av den kända konstnären Erik A. Frandsen pryder sjukhusets entré och foajé.
Arkitema Gødstrup Hospital Photo Niels Nygaard 10 web
Arkitema Gødstrup Hospital Photo Niels Nygaard 11 web

Ett starkt fokus på materialitet, med naturliga och sensoriska material som trä och skiffer på väggar och golv, gör designen mindre klinisk och mer hemtrevlig, vilket bidrar till att utmana traditionell sjukhusdesign.

De högt belägna sängrummen har utsikt över grönskan och varje våning har tillgång till öppna terrasser, medan bottenvåningen har tillgång till innergårdar och det omgivande landskapet.

Omfattande processer och workshops för att involvera medarbetarna har genomförts för att säkerställa projektets funktionalitet, arbetsmiljö och andra användarorienterade kvaliteter. Involveringsprocesserna har varit centrala för att skapa motivation, kunskap och äganderätt till projektet och därmed också för att skapa en konstruktiv grund till förmån för anställda och framtida patienter på Regionshospitalet Gødstrup.

Arkitema Goedstrup Hospital Photo Kontraframe 03 2022
Arkitema Gødstrup Hospital Photo Niels Nygaard 06 web
Arkitema Gødstrup Hospital Photo Niels Nygaard 07 web
Arkitema Goedstrup Hospital Photo Kontraframe 11 2022