Prästgården

På stolpe i landskapet

På en bergshöjd i Gustavsberg öster om Stockholm ligger Prästgården. En liten grupp radhus har byggts för att passa in i ett karaktäristiskt svenskt landskap med berg och tallskog.
 • Sjælsö Sverige AB
  Beställare
 • Nova Mark
  Landskapssamarbete
 • Looström & Gelin Konstruktionsbyrå AB / PQR
  Ingenjör
 • År
  2010 - 2011
 • Omfattning
  28 bostäder
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Praestgaarden 03 Photo Kontraframe web

Uppdraget bestod i att bygga en grupp radhus på bergshöjden, utan att spränga bort något. Samtidigt skulle byggnaderna passa ihop med de kulturminnesmärkta trähusen där arbetarna som jobbade på Gustavsbergs porslinsfabrik bodde.

Arkitema Praestgaarden0424 Photo web

De svarta radhusen är klädda i trä och står på smäckra, svarta stolpar på berget. Landskapet fortsätter under husen, så att bebyggelsen i trä smälter in i den omgivande skogen. För att passa in de totalt 28 radhusen i två våningar har vi delat in dem i grupper om fyra som var och har en förskjutning i förhållande till varandra. Det ger varje bostad avskildhet och utsikt över det böljande bergslandskapet med tallskog på alla sidor. Dessutom har bostäderna anpassats efter områdets karakteristiska höjdskillnader vilket ger en intressant variation i inredningen.

Arkitema Præstgården Photo Lars Just web
Halva huset står på pålar och hänger över ett stup, vilket ger en fantastisk utsikt. Man bor mitt i naturen.

— Roberto Beffa, boende i Prästgården

Varje bostad avgränsas och karakteriseras av en markant svart träram på fasaden, där fasaderna samtidigt uppvisar en förskjutning längs husraden, vilket skapar dynamik och ger privata utrymmen framför varje bostad. Förskjutningen skapar även små terrasser och stora balkonger. Den svarta färgen på fasaderna kompletteras av naturfärgade element i furu, som ligger innanför fasadramen och utgör en fin kontrast till den svarta fasaden. Gavlarna består av stora ytor som bryts av två smala fönster som i vertikal och horisontell rytm ger radhusbebyggelsen en speciell karaktär. Omgivningens kontext bestämmer här det arkitektoniska uttrycket.

Arkitema Praestgaarden0046 Photo web

Sagt om projektet

 • Halva huset står på pålar och hänger över ett stup, vilket ger en fantastisk utsikt. Man bor mitt i naturen.
  — Roberto Beffa, boende i Prästgården