Oksenøya bo- og behandlingscenter

Nya möjligheter på tidigare flygplatsområde

På det tidigare flygplatsområdet Fornebu söder om Oslo skapas en helt ny stadsdel med fokus på hållbarhet och en levande lokalmiljö för alla generationer.
 • Bærum Kommune
  Beställare
 • Veidekke A/S
  Entreprenör
 • Adress
  Oksenøya, Byggefelt 9
 • År
  2019 -
 • Omfattning
  18.400 m²
 • Certificering
  BREEAM Outstanding | FutureBuilt
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema okenoya bbs altan 01 web

I området som kallas Oksenøya etableras ett område i den centrala delen som innehåller service för hela området, bland annat en skola med en idrottshall, en förskola, samt ett boende- och behandlingscenter Arkitema har lett utvecklingen av det arkitektoniska konceptet för den centrala delen av området, och ritar även det kommande boende- och behandlingscentret för 150 äldre personer. Här ska finnas plats för ett bra liv för de äldre och skapa möten mellan generationerna, dels genom attraktiva och inbjudande uterum och dels genom platser för gemensamma aktiviteter.

Arkitema oksenoya bbs dagsenter cafe web
Arkitema oksenoya bbs terrace web

Centret är uppfört i trä och trappar ner från fem till två våningar mot områdets centrum. Längst ner i centret kommer det att finnas flera utåtriktade funktioner, bland annat ett café för hela området. På de översta våningarna ligger de boendes lägenheter samt en stor takterrass som ger tillgång till ljus, luft och grönska.

Byggnaden uppförs enligt det norska Future Built-programmet som säkerställer en hållbar byggnad av hög kvalitet. Dessutom har byggherren Bærum kommun även beslutat att projektet ska certifieras i enlighet med Breeam Outstanding.

Arkitema Oksenoya Behandlingscenter Photo Nils Petter Dale web