Nya Hovås

En stadsdel med vackra byggnader och blandade funktioner, med privata, halvprivata och offentliga rum.

Nya Hovås är en välfungerande stadsdel med vackra byggnader, blandade funktioner samt aktiva stråk och platser enligt en stadsbyggnadsmodell som beskriver områdets nuvarande värden, visionen för stadsdelen och den strategiska utformningen av bebyggelsen.
 • HSB Göteborg & Next Step Group
  Beställare
 • Adress
  Billdalsvägen 2, Hovås, Göteborg, Sverige
 • År
  2012-2013
 • Omfattning
  90 000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema

Tre strategiskt placerade stråk binder samman stadsdelen tvärs över den trafikerade Billdalsvägen. Stråken har olika teman; park, urbant och aktivitet, som styr utformningen av stadsrummet. Stadsdelen delas in i ett antal öppna kvarter som skapar privata, halvprivata och offentliga rum. Gångfartsgatornas beläggning skapar en känsla av mötesplats. Radhusen, gårdshusen och flerbostadshusen i varierande höjd och material formar stadsrummet till en behaglig miljö för de boende att vistas i.

Arkitema Nya Hovas 2
Arkitema Nya Hovas 3
Arkitema Nya Hovas Quote02 Photo Lars Just web
Vi ville bo bekvämare och inte behöva måla hus och sköta trädgård. Nu har vi det väldigt bekvämt, nära till allting precis som vi har önskat oss. Vi behövar nästan inte använda bilen. Vi har bussen utanför dörren, mataffär tvärs över gatan och cykelavstånd till havet.

– Betty og Lennard, boende på Nya Hovås

Området präglas i dag av den viktiga handelsplatsen ORIGO-huset, genomfartsgatan Billdalsvägen med påfarten till riksväg 158 mot Göteborg C och den omkringliggande obebyggda tomtmarken med bl.a. naturvårdsviktiga Krogabäcken. Området ligger på gång- och cykelavstånd till stora naturområden och havet.

Det genomförda uppdraget belyser utbyggnadsstrategin för Nya Hovås i Göteborg och ska mynna ut i ett kvalitetsprogram som ska säkra att kommande projektutvecklare arbetar mot gemensamma mål. Mål som tagits fram genom en dialogprocess som genomförts under flera år med berörda parter och myndigheter.

Arkitema Nya Hovas Quote Photo Lars Just web

Sagt om projektet

 • Vi ville bo bekvämare och inte behöva måla hus och sköta trädgård. Nu har vi det väldigt bekvämt, nära till allting precis som vi har önskat oss. Vi behövar nästan inte använda bilen. Vi har bussen utanför dörren, mataffär tvärs över gatan och cykelavstånd till havet.
  — Betty og Lenny, boende på Nya Hovås