Ny kyl- och reservkraftsanläggning, Horsens sjukhus

Ny anläggning som kombinerar funktionalitet och estetik

Horsens sjukhus utökar sin kapacitet och effektivitet med ett ny, central kyl- och reservkraftsanläggning, där den arkitektoniska bearbetningen har fokuserat på att kombinera funktionalitet och estetik.
 • Region Mitt, Horsens sjukhus
  Beställare
 • Ingeniør’ne
  Ingenjör
 • Adress
  Lindealle, 8700 Horsens
 • År
  2016 - 2017
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Køle nødstrømsanlæg Horsens Photo Niels Nygaard 07 web

Den nya kyl- och reservkraftsanläggningen vid Horsens sjukhus är en tillbyggnad till sjukhusets byggnad 7 och stödjer hela kylbehovet och reservkraftförsörjningen för den nybyggda sängbyggnaden ”Nye Nord”.

Denna nya anläggningsbyggnad består av både isolerade och oisolerade sektioner, inklusive ett kylrum och reservkraftsfaciliteter. Fasaden, i en ljusgrå nyans med träklädda vertikala lister, skapar en visuell koppling till sjukhusets befintliga byggnader.

Utöver den visuella integrationen är hållbarhet en central del av designen. Anläggningen använder avancerad teknik, inklusive ammoniak- och propanbaserade kylsystem, optimerade för hög energieffektivitet. Detta säkerställer att anläggningen inte bara är funktionell, utan även miljövänlig.

Genom ett nära och detaljerat samarbete med byggaktören och andra berörda parter bidrog vi till att projektet genomfördes utan störningar i sjukhusets dagliga verksamhet.

Køle nødstrømsanlæg Horsens Photo Niels Nygaard 16 web