Nacka Strand

En liten pärla med 14 lägenheter
Ett par meter från de japaninspirerade dammarna ligger det nätta huset i dagvattenparkens hörn. Samtliga lägenheter har en betagande utsikt emot Stockholms inlopp och Djurgården.
 • Patriam
  Byggherre
 • Adress
  Augustendalsvägen
 • År
  2019-2021
 • Omfång
  1700 kvm, 14 lgh
 • Arkitekt
  Arkitema

Gestaltningen tar utgångspunkt dels i platsens spännande industrihistoria med omgivande fabriksbebyggelse, dels i Arkitemas danska arv. Med inspiration från dansk designtradition bygger vi in det tidlösa, hantverksmässiga med en känsla av närvaro och omsorg om detaljerna.

Ärlighet i material eftersträvas med naturliga och robusta material som är tidlösa och åldras vackert. Fasaden på våningarna ovan mark kläs med svart träpanel, sockelvåningen är i svart terrazzo och omhändertar mötet med den kuperade marken. Signifikant för byggnaden är balkongerna som omgärdar byggnaden på alla sidor. Ett balkongsystem med svarta stålbalkar och smidesräcken och pelare ger en industriell karaktär och knyter an till platsen och omgivande bebyggelse. Fönsterpartier ned till golv i oljat hårdträ stärker känslan av dansk design och hantverksmässighet.

Landskapet som omger byggnaden tar avstamp i sin omgivning och närvaron av naturen och dess dramatiska nivåskillnader. Växtligheten närmast huset domineras av ordnade perennplanteringar, för att mot parken övergå i naturmark och kompletteras med växter som främjar den biologiska mångfalden. Stödmurar kläs med marktäckande växter. Till byggnaden hör tre takterrasser som har vegetationstak och uteplatser för intilliggande lägenheter.