Moranviken

Båtvarv blir skärgårdsidyll i Saltsjöbaden

En fantastisk miljö vid vattnet inspirerar till skärgårdsliv. Dessutom får allmänheten tillgång till miljön.
  • Resona Utveckling AB
    Beställare
  • År
    2021-
  • Arkitekt
    Arkitema

Arkitema har ritat förslaget för Resona Utveckling AB inför en planprocess och innehåller en blandning av parhus, radhus och flerbostadshus.

Fokus har legat på att förbättra tillgången för allmänheten, så att man i framtiden kan röra sig genom området, samt att bibehålla vyerna; man ska fortfarande ha utblickar mot vattnet och marinan.

Husen är terrasserade för att följa den sluttande topografin och inte skymma utsikten för den befintliga bebyggelsen. Sjöbodar anknyter till Stockholms unika skärgårdsmiljö, och av samma anledning är trä det huvudsakliga materialet i husen. Ambitionen är att alla bostäder får utsikt över vattnet, och naturligtvis finns det plats för att lägga i och ta upp båtar.

Saltsjöbaden Fra Vandet 4kv 03 web