Hallunda Gård

En privat herrgårdsmiljö öppnas upp och förvandlas till en stadspark och ett rekreationsområde för människor.

Den välbevarade 1700-talsherrgården Hallunda Gård ligger i ett gammalt kulturlandskap med fornlämningar från brons- och järnålder. I Nya Hallunda Gård skapas aktiviteter, rekreation och boende i och kring denna unika miljö. Den privata herrgårdsmiljön öppnas upp och förvandlas till en stadspark och ett rekreationsområde för människor.
 • Titania
  Beställare
 • Adress
  Hallunda Gårdsväg, Botkyrka
 • År
  Byggstart 2021
 • Omfattning
  90 000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema Urban
Arkitema Hallunda Torget web

Det centrala torget blir områdets nya knutpunkt och med möjligheter för lek, umgänge och friluftsliv. De befintliga byggnaderna runt herrgården öppnas för lärande och förståelse för gårdens historia men rymmer även nya funktioner för att möta dagens behov av mötesplatser och aktiviteter. Vid torget förläggs också kommersiella lokaler och nya busshållplatser.

Arkitema Hallunda Hallunda Gate web

De nya bostadsområdena runt torget är uppdelade i fem delar som knyter an till närmiljöns karaktär och inspireras i gestaltningen av herrgårdens varierade bebyggelse både i materialval och färgsättning.

Arkitema Hallunda Sjöängen web