Frederik d. IIIV:s palats

Modernisering av det danska kronprinsparets hem

Frederik VIII:s palats är en viktig del av Amalienborg slottsanläggning, ett av de mest framstående exemplen på rokokoarkitektur i Danmark, som har stor betydelse för både Köpenhamn och resten av landet. Palatset utgör samtidigt bostad med tillhörande representativa och administrativa funktioner åt Danmarks kronprinspar. 
 • Slots- og Ejendomsstyrelsen
  Beställare
 • Erik Einar Holms Tegnestue
  Arkitektur partner
 • Rambøll
  Ingenjör
 • Adress
  Amalienborg Slotsplads, København
 • År
  2004 - 2010
 • Omfattning
  4.500 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Frederiks VII Is Palæ 15 web

Omvandlingen av palatset är därför väldigt prestigefylld och viktig för nutiden, men även för kommande generationer som kommer att fortsätta att besöka det. Uppdraget har därför dels varit att återföra palatset till ett mer ursprungligt uttryck, dels att skapa ett adekvat och nutida residens för Danmarks framtida regentpar.

Arkitema Frederiks VII Is Palæ 12 web

Vårt arbete med renoveringen och moderniseringen av palatset har lagt stor vikt vid autenticitet och att förmedla berättelsen om byggnadens många arkitekturhistoriska epoker. Att hitta fram till och avtäcka alla historiska lager som palatset rymmer och därefter understryka och lyfta fram palatsets alla byggnadshistoriska spår. Vi har härigenom lyckats göra palatset till en modern bostad med funktionella arbetsrum som integrerar samtida funktioner utan att skada byggnadens historia som i stället har framhävts på bästa sätt. Uppdraget omfattar både en inre och yttre modernisering, ett integrerat konstprojekt som riktar fokus på samspelet mellan konst och arkitektur samt en uppdatering av trädgårdsanläggningen.

Arkitema Frederiks VII Is Palæ 11 web
Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Arkitema och Erik Einar Holms Tegnestue, kronprinsparet, Slots- og Ejendomsstyrelsen samt Köpenhamns kommun.

Kronprinsparet har varit med om att utse tio ledande, yngre, danska nutida konstnärer till det integrerade konstprojektet som i hög grad bidrar till att sätta en nutida prägel på palatset. För Arkitema omfattade uppdraget även att bistå kronprinsparet i inredningen av palatset.

Arkitema Frederiks VII Is Palæ 9 web