Fittja gård

En vardagsnära mötesplats i Fittja

En hård och otrygg parkeringsplats har blivit ett välkomnande vardagsrum utomhus för Fittjaborna. Som en del av en större upprustning av området skapar projektet trygghet, oavsett kön, ålder eller funktion.
 • Botkyrkabyggen
  Beställare
 • Black ljusdesign
  Ljusdesign
 • År
  2020
 • Landskap
  Arkitema Urban

En viktig del av projektet har varit en medborgardialog, där de som bor och arbetar i området får berätta om vad de önskar av platsen. Under arbetet framkom att det finns en generell otrygghet, och att särskilt flickor och kvinnor inte kunde ta området utomhus i anspråk på samma sätt som pojkar och män.

Fittja torg 03 web
Fittja torg 06 web

Lösningen blev att skapa ett vardagsrum utomhus, där en mängd olika aktiviteter kan äga rum; odling, pingis, lek, schack eller möjlighet att ställa sig på scenen. Därigenom ökar chanserna att platsen används av många under alla dygnets timmar.

Fittja torg 13 web

Vardagsrummet är utformat med kuben som utgångspunkt, som motvikt och komplement till den installationsbyggnad som finns på platsen. Materialen är tåliga och slitstarka.

Vardagsrummet länkas samman med gatan genom en urban park, formad kring en ramp som skapar sittplatser och gröna rum samtidigt som den gör området tillgängligt. På hela området finns gott om belysning och överblick utan gömda vrår. Idag används platsen av alla generationer.

Fittja torg 38 web