EnergiØ Bornholm

Ett visionärt projekt för etablering och distribution av grön energi i Östersjöregionen

Genom en omfattande involveringsprocess med medborgare och experter har ett koncept utformats som balanserar mellan att vara ett iögonfallande landmärke och en harmonisk del av Bornholms landskap.
 • Energinet
  Beställare
 • COWI
  Ingenjör
 • Adress
  Almindingen, Bornholm
 • Omfång
  Total yta ca 110 ha, tekniska anläggningar ca 47 ha
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema

Arkitema och COWI har i samarbete med byggaktören Energinet tagit fram en helhetsplan och en övergripande design för en omvandlar- och transformatoranläggning som stödjer denna vision, genom att kombinera avancerad teknik med djup respekt för den lokala kulturen, naturen och den biologiska mångfalden.

Den valda modellen lyfter fram anläggningens öppna energilandskap och bjuder in medborgare att utforska sambandet mellan natur och teknik.

Arkitekturen presenterar en serie stora byggnadsvolymer med sluttande fasader klädda med material som anpassar sig till platsens karaktär och integreras naturligt i det omgivande landskapet genom två definierade ”gläntor”, som tillsammans med den nyskapade våtmarken och bäcken stödjer den biologiska mångfalden och inbjuder till en resa genom en varierad nord-sydlig väg. Den tekniska anläggningen omfattar flera olika ytor som tillsammans passar in i landskapet med fokus på anpassning till den visuella och miljömässiga aspekten.

Den tekniska designen ska samordnas med landskapsarkitekturen för att säkerställa att anläggningens funktionskrav uppfylls, samtidigt som den bidrar till områdets ekologiska värde. Bland innovationspunkterna finns en strategisk placering av tekniska installationer för att minimera visuell påverkan, användning av lokalt lämpliga material och skapandet av nya livsmiljöer för flora och fauna. I synnerhet anläggningens strategi för mörkläggning och regnvattenhantering är exempel på hur modern infrastruktur kan integreras på ett känsligt sätt i naturliga omgivningar.

Samarbetet kring Energiø Bornholm-projektet har involverat Energinet, lokala aktörer och Arkitema i ett gemensamt arbete för att ta fram en lösning som visar vägen framåt för integration av stora och nödvändiga energianläggningar i landskapet.

Arkitema Bornholm Blue Hour web