Elevhemmet Frescati

Det gamla elevhemmet ska återigen husera studenter

Från bostäder till kontor och klassrum till bostäder igen. Projektet visar att det inte finns någon gräns för hur många gånger en byggnad kan transformeras.
  • Akademiska Hus
    Beställare
  • Adress
    Frescati Hage
150 A2255 web

Skogshögskolans elevhem i Frescati Hage i Stockholm uppfördes 1948-51 som studentbostäder men har varit undervisningslokaler för Psykologiska institutionen och kontor sedan början av 1980-talet.

Cyrillus Johansson var arkitekt och fastigheten är del av ett byggnadsminne, ligger i ett område utpekat som riksintresse för kulturmiljövården och dessutom inom Nationalstadsparken.

150 A2136 A web
150 A2354 web

Från början hade studenthemmet fyra avdelningar, uppkallade efter och inredda med olika träslag. Här finns dekorationsmålade tak och målade inskriptioner som minner om Skogshögskolans tid. Allt har bevarats men anpassats till dagens krav på studentboende.

Så mycket som möjligt har återbrukats och där det inte har varit möjligt har det kompletterats med nya material och byggdelar som smälter väl in i det ursprungliga.

150 A2358 web