Dragør

En klimatrobust kustkommun

Med klimatförändringarna kommer utmaningar med stigande havsnivå, stormfloder, ökade nederbördsmängder stigande grundvatten och högre temperaturer. Dragør i Danmark har en lång kustlinje och kommunen och medborgarna vill ligga steget före den oundvikliga utvecklingen.
 • Dragør kommun
  Beställare
 • COWI
  Ingenjör
 • År
  2020-
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema klimarobust kystkommune 11 web

För denna komplicerade uppgift har vi valt en lösning som utgår från så kallad natubaserad kustsäkring med absorberande kanter. Till skillnad från hård säkring med delvis reflekterande kanter, är det här ett tillvägagångssätt som inte står emot utan istället tar emot vattnet som den naturkraft det är. På så sätt mildras vattnets kraft när det sköljer in och mjukar upp övergången mellan land och vatten.

Arkitema klimarobust kystkommune 2 web
Klimarobust kystkommune 02

Lösningen innfattar bland annat ett nytt sätt att etablera diken. Med stöd i tekniska analyser och landskapsanalyser och vi vidareutvecklat de klassiska dikena från att endast vara en anläggning som skyddar lågt liggande områden, till att också bli ett koncept som kan göra mycket mer än att hålla undan vatten.

Arkitema klimarobust kystkommune 6 web
En lösning som inte står emot utan istället tar emot vattnet som den naturkraft det är.
Arkitema klimarobust kystkommune 5 web
Arkitema klimarobust kystkommune 9
Klimarobust kystkommune

I inlandet utvecklar vi tillfälliga och permanenta vattenlandskap som samlar upp regnvatten och tar hänsyn till områdets kulturhistoria. Herifrån lan överskotttet på regnvatten ledas till lagun, hamn och grönområden vid kusten. Bakom förslaget ligger en historisk, landskaplig, behovsmässig och teknisk analys samt en analys av lagstiftningen.

Arkitema klimarobust kystkommune 10 crop web
Arkitema klimarobust kystkommune 6 web