Kungliga biblioteket i Århus

Nya offentliga lokaler i Boktornet

Kungliga biblioteket i Århus är en del av Danmarks Nationalbibliotek. Tillsammans med Kungliga biblioteket i Köpenhamn är det Danmarks största forsknings- och universitetsbibliotek. 2015 ville biblioteket göra en omdaning av de offentliga lokalerna, som utvidgade och förnyade området.
 • Kungliga biblioteket i Århus
  Beställare
 • MOE
  Ingenjör
 • Adress
  Victor Albecks Vej 1, 8000 Århus
 • År
  2015-2017
 • Omfattning
  4000 m²
 • Utmärkelser
  Årets Skolbyggnad NohrCon 2018 och Prisen för Renovering 2020
Arkitema Det kgl bibliotek Aarhus Photo Niels Nygaard 03 web

De offentliga lokalerna på biblioteket i Århus finns på fyra våningar i botten på det ikoniska Boktornet på universitetsområdet. Lokalerna omfattar bland annat studiearbetsplatser, läsesalar i olika format, matsal, café, tidnings- och tidskriftsrum samt möteslokaler. Vi har utformat det nya Studietorget - ett multifunktionell område som kan hantera både den ämnesmässiga och den sociala studiemiljön.

Arkitema Det kgl bibliotek Aarhus Photo Niels Nygaard 01 web
Arkitema Det kgl bibliotek Aarhus Photo Niels Nygaard 11
Arkitema Det kgl bibliotek Aarhus Photo Niels Nygaard 08 web

Arkitema fungerade som rådgivare för hela utbyggnaden och renoveringen av de välbesökta lokalerna. Det handlade om ombyggnation/renovering, interiördesign, inredning, belysning och specialmöbler. Detta har vi bland annat gjort genom idékatalog, analyser, användardialog, programmering, skissering, projektering och rådgivning kring användande.

Se hur tre studerande använder och upplever Kungliga biblioteket nya lokaler:

Arkitema Det kgl bibliotek Aarhus Photo Niels Nygaard 07 web

Sagt om projektet

 • Projektet rymmer en funktionell nerv i tiden, där studieplatser, läsning och arbete smälter samman. Projektet följer på många sätt de senaste minst 10 årens tendens, där biblioteken inte längre bara är massiva bokdepåer, utan snarare kulturella mötesplatser där social interaktion understöds av rumsliga inredningar. Estetik av hög kvalitet.
  — Fackjuryn, NohrCon