Björkdungen

Ett slag för samhällsservicen i en liten kommun

Nya lokaler för Folktandvården och en chans att visa på Bengtsfors höga hållbarhetsambitioner.
 • Bengtsforshus AB
  Beställare
 • COWI
  Entreprenör
 • Adress
  Södra vägen 8, Bengtsfors
 • År
  2019-2021
 • Omfattning
  1500 m2 BTA
Södra vägen 8 38 web

Bengtsfors i Dalsland är en liten kommun som de senaste åren drabbats av nedläggningar olika samhällsfunktioner. Folktandvården var den sista som fanns kvar men lokalerna var i dåligt skick. För att rädda kvar den initierade man ett projekt för nya lokaler. Dessutom skulle projektet innehålla nya bostäder, något man inte heller byggt på många år.

Södra vägen 8 50 web

Projektet har höga hållbarhetsambitioner men skulle också gå snabbt att bygga. Stommen i bottenvåningen är i betong medan resten av våningarna har stomme i korslimmat trä. Fasaden är klädd med skiffer och cederträ ramar in fönstren och portarna. Lägenheterna är tvåor och treor. Projektet utarbetades i nära samarbete med kommunstyrelsen, Bengstforshus AB, COWI och personalen på Folktandvården.

Byggnaden har låg klimatpåverkan och har ett hälsosamt inomhusklimat tack vare trämaterialet.

Södra vägen 8 58 web