Bjärreds Vångar

Bjärreds vångar blir en modern och levande boendemiljö nära naturen med pendlingsavstånd till Lund och Malmö.

I det nya området får invånarna leva i en varierad bostadsmiljö med parhus, småhus, radhus, punkthus och flerbostadshus. Variationen av bostadstyper leder till en mångfald av invånare och skapar en socialt hållbar miljö.
 • Adress
  Bjärred, Lomma kommun
 • År
  2018
 • Omfattning
  108 445 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema Urban
Arkitema Bjærred03 web

Bjärreds nya stadsdel blir ett lokalt förankrat område, med naturlig byidentitet. Stadsdelen erbjuder en hälsosam, hållbar livsstil med möjlighet till självförsörjning av livsmedel och direkt kontakt med naturen.

En stor del av den befintliga bebyggelsen i Bjärred är placerad bredvid naturen snarare än i den. I Bjärreds vångar får alla bostäder bli en del av landskapet med direkt tillgång till attraktiva gröna rum i form av vild natur eller som odlade lundar.

Arkitema Bjærred01 web