LABO

Østre Toten Helse og Omsorgssenter

I Østre Toten kommun norr om Oslo stod man inför en rad utmaningar gällande de fysiska ramarna för både äldreomsorg och hemtjänst. Därför beslutade man att samla kommunens hälso- och omsorgsfunktioner i huvudorten Lena i en ny byggnad som skulle rymma ett antal faciliteter riktade mot kommuninvånarna, samt vårdplatser för personer med demens.
 • Østre Toten kommune
  Beställare
 • Adress
  Slettavegen 54, 2850 Lena
 • År
  2017 - 2019
 • Omfattning
  12.000 kvm
 • Utmärkelser
  Vinnare av budtävling
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Östre Toten Photo Morten Brakestad 0083 web

LABO är utformat som ett framtidssäkrat och flexibelt hälso- och omsorgscenter med logiska strukturer, och som dessutom är en bra plats för både boende, brukare och anställda. Vi har haft ett stort fokus på alla brukargrupper, och framför allt personer med demens, som ska bo i centret och fortsätta ha ett bra liv. De ska ha känslan av frihet, men samtidigt måste vi ta väl hand om dem så att de upplever ökad livskvalitet.

Arkitema Östre Toten Photo Morten Brakestad 6606 web
Ett nytänk av hälsovårdsstrukturen.
Arkitema Östre Toten Photo Morten Brakestad 6649 web

Ett nytänk av hälsovårdsstrukturen innebär att centret är uppbyggt i kvadrater runt atriumgårdar. Genom att placera korridorerna längs gården kan boende med demens ta del av ett välgörande ljusinsläpp. Kvadraterna gör det också lätt att i framtiden bygga till en sektion, vilket också var ett krav i projektet. Byggnaden ger generellt gott om plats för de många lokala hälsovårdsfunktionerna, vilket gör centret till en bra lösning på den utmaning som många kommuner står inför.

Arkitema Östre Toten Photo Morten Brakestad 6591 web
Arkitema Östre Toten Photo Morten Brakestad 6008 web

Med en parterrelösning finns i det nedersta planet plats för parkeringsgarage, huvudentré, matsal och öppenvårdsmottagning, medan det högst upp finns fysioterapi och boendeenheter runt två stängda gårdar. Det gör att det finns naturliga uppdelningar mellan de många olika personer som jobbar, besöker och bor i centret.

Arkitema Östre Toten Photo Morten Brakestad 6264 web