Äldreboende Bergkälla

Uppdaterat boende för äldre

Bättre för både boende och personal när Bergkälla äldreboende i Sollentuna behövde rustas upp och expandera.
 • Sigillet Fastighets AB
  Beställare
 • År
  2009-2010
 • Omfattning
  ombyggnad 2000 m2 och tillbyggnad 3900 m2 BTA
 • Arkitekt
  KUB arkitekter (Arkitema)
Arkitema Bergkälla 15 Photographer Bert Leandersson web

Det befintliga Bergkälla äldreboende byggt 1990 med 24 lägenheter var i behov av upprustning. Lägenheterna behövde arbetsmiljö- och handikappanpassas enligt nya krav. Dessutom ansågs enheten för liten för ett modernt äldreboende.

2005 påbörjades planprocessen för att kunna nyttja angränsande tomt för äldreboende. Därefter projekterades 34 nya äldreboendelägenheter och personalutrymmen för hela Bergkälla äldreboende. Vi har även ritat om befintliga lägenheter. I juli 2010 stod hela om- och tillbyggnationen inflyttningsklar.

Arkitema Bergkälla 19 Photographer Bert Leandersson web

Tillbyggnaden är utförd i liknande tegelarkitektur som befintligt hus. Byggnaden är enkel med sparsmakade och välstuderade detaljer. Fasaden är indelad i enheter av gult tegel, generösa glasade gångar och burspråk. Huset är krönt av ett lågt sluttande zinktak.

Arkitema Bergkälla 11 Photographer Bert Leandersson web