Workshop med våra hållbarhets- och digitaliseringsteam

Innovationworkshop maj23

Workshop med våra hållbarhets- och digitaliseringsteam

31 maj 2023

Förra veckan samlades våra 32 kreativa specialister från våra hållbarhets- och digitaliseringsteam för en inspirerande workshop i Köpenhamn.

I normala fall är dessa spridda över våra fem skandinaviska kontor, men här välkomnade våra kollegor i Köpenhamn specialister från Sverige och Norge för att diskutera och definiera en gemensam professionell identitet och lära känna varandra ännu bättre.

Workshopen, som leddes av Marianne Friis, innovationsdirektör på Arkitema, och Thomas Fænø Mondrup, hållbarhetsdirektör på Arkitema, var organiserad under tre teman: LCA och digitalisering, cirkularitet och biodiversitet.

Precis som vid tidigare tillfällen visade denna workshop hur våra kollegor bildar en stark enhet som stöttar våra kollegors och kunders utveckling inom digitala och gröna möjligheter. Genom att kombinera digital kunskap och teknik med våra hållbarhetskompetenser skapar vi arkitektur som påverkar nuvarande och kommande generationer positivt.

Tack till våra kollegor för deras värdefulla bidrag och engagemang.