Webinar om kostnadsskillnader mellan trä och betong

Arkitema Södra vägen 8 38 web

Webinar om kostnadsskillnader mellan trä och betong

6 juli 2022

Under det senaste året har Arkitema, COWI Norge och Chalmers gjort en jämförande studie för att se om byggprojekt i trä alltid blir dyrare än byggprojekt i betong.

Byggbranschen står globalt för 37 % av utsläppen av växthusgaser. Om vi kunde bygga mer i trä skulle den siffran sjunka, men det finns både föreställningar och erfarenheter av att träbyggande gör den ekonomiska kalkylen ohållbar. Därför har vi gjort denna studie för att ta reda på om det är sant.

Den 16 augusti presenterar vi resultatet i ett webinar på Teams där vi också delar goda exempel. Efteråt får du en sammanfattning av rapporten.

Webinaret hålls på engelska.