Vårdcentrum Finspång nominerat till Vårdbyggnadspriset

Vårdcentrum Finspång 05 ext www

Vårdcentrum Finspång nominerat till Vårdbyggnadspriset

7 november 2023

Vårdcentrum Finspång, som Arkitema skapat i samarbete med Region Östergötland och NCC, är nominerat till Vårdbyggnadspriset. Priset delas ut av Forum Vårdbyggnad vartannat år.

När Finspångs närsjukvård skulle få nya och ändamålsenliga lokaler skapades något unikt. Här samverkar kommun och sjukvård och gör verkligen skäl för uttrycket "Nära vård" - ”... som den behövs och så som vi vill ha den”, skriver juryn. Inte minst har personalen fått stort utrymme att påverka utformningen.

Gestaltningen utgår från Finspångs långa brukshistoria av metallbearbetning med ”… en genomarbetad hållbar interiör i betydelsen tidlös … med välfungerande flöden”, som juryn skriver.

- Vi är mycket stolta över projektet och över nomineringen till Vårdbyggnadspriset. Det här är ett bra exempel på hur bra en byggnad kan fungera för vården, både för patienter och personal, när så många samarbetar kring gemensamma mål, säger Urban Blomberg, uppdragsansvarig arkitekt på Arkitema.

I nomineringen skriver juryn också: ”I Finspångs vårdcentrum finns innovation – men framför allt samverkan över gränser. Vårdens övergångar – allt i ett hus!"