Välkommen till nya medlemmar i Partnergruppen

Nya i partnergruppen 2023 Arkitema SE www

Välkommen till nya medlemmar i Partnergruppen

28 september 2023

Arkitema har fått flera nya svenska medlemmar i partnergruppen. De har alla varit mycket viktiga för Arkitema Sveriges framgångar de senaste drygt tio åren, och ska nu vara med och peka ut riktningen för Arkitemas arkitektur.

Arkitema Sverige har vuxit sedan den danska arkitektfirman tog steget in på den svenska marknaden 2010. Antalet kontor har växt till tre, och verksamheten hanterar stora och komplexa projekt i hela landet. Därför vill Arkitema premiera några av de medarbetare som haft en stor roll i att göra Arkitema Sverige till vad det är idag.

- Det är viktigt för oss att ha en stark partnergrupp, där alla är förebilder för vår expertis och kunskap inom olika affärsområden. På det här sättet synliggörs dessa medarbetare, både internt och externt, säger Jørgen Bach, Business Development Director.