Utan natur ingen stad

Susanne och per

Utan natur ingen stad

6 mars 2023

I november antog Nordiska ministerrådet en deklaration om naturbaserade lösningar. Det är ett åtagande som nu ska förverkligas av stadsplanerare i hela Norden. Därför måste våra politiker och ledare ge förutsättningarna för det – trots att många allmänna val ligger mellan beslut och resultat. Idag skriver Arkitemas Per Axelsson och Susanne Grunkin i Aktuell Hållbarhet om stadsnatur.