Tidig analys minskar klimatavtrycket

Lca

Tidig analys minskar klimatavtrycket

17 mars 2023

Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser i Sverige motsvarar cirka en femtedel av landets klimatpåverkan. Det bästa och mest effektiva sättet att minska en byggnads klimatpåverkan är att redan i ett tidigt skede titta på alternativ kring byggnadens form och stomme. Klimatavtrycket kan i bästa fall halveras. I senare skeden blir anpassningarna dyra och ger mindre effekt.

Därför har Arkitema och COWI utvecklat ett livscykelanalysverktyg som kopplas till den digitala projektmodellen och som snabbt, i realtid och redan i förstudie eller programskede ger en överblick över olika alternativ.

Sedan januari 2022 ska alla nya projekt lämna in en klimatdeklaration innan slutbesked kan lämnas av kommunen. Senast 2027 kommer det att finnas gränsvärden i klimatdeklarationen. Det är alltså hög tid att redan nu planera för framtida krav.

I kulisserna väntar också EU-taxonomin, ett regelverk inom EU som ska tvinga nya investeringar att hålla sig inom Parisavtalets mål om max 1,5 graders uppvärmning. Olika certifieringar och policies är andra initiativ som syftar till att sänka branschens klimatpåverkan.

Våra specialister i både Arkitema och COWI besitter djup kompetens kring framtidens hållbarhetskrav. Hör av dig till oss om du vill ha ett försprång!

Kontakt:
Aija Baumane, hållbarhetsspecialist, aibm@arkitema.com, 072-986 09 19