Träffa oss i Almedalen

IMG 6686 red

Träffa oss i Almedalen

31 maj 2023

Arkitema är på plats under Politikerveckan i Visby för att diskuterar vår branschs mest utmanande frågor. Här är just byggande en stor kategori och framförallt hållbarhet i vår bransch är en av de hetaste frågorna.

Torsdag den 29 juni 13.00-17.00 håller vi till på Kilgränd 1, nära Donners plats. Här pratar vi om hur vi ska gestalta de många och stora energianläggningar som kommer att behövas för den gröna omställningen de kommande åren och lyfter fram goda exempel på klimatanpassning, klimatskydd och hållbarhet. Välkommen att lyssna och diskutera eller bara ta en kaffe!