​Susan Schack blir ny Sverigechef för Arkitema

Susan Schack web

​Susan Schack blir ny Sverigechef för Arkitema

8 oktober 2020

Arkitema Architects har utsett Susan Schack till ny Sverigechef. Hon kommer att leda den fortsatta utvecklingen av arkitektverksamhetens strategi, organisation och kompetenser för Arkitemas kontor i Sverige.

Arkitema har rekryterat sin nya chef för Sverige ur de egna leden. När Arkitema 2007 gick in på den svenska marknaden var Susan Schack en av de personer, som började på Arkitema och tog stor del i etableringen. Sedan dess har Susan innehaft ett flertal befattningar på Arkitemas kontor i Stockholm och Malmö och är därför ett naturligt val till posten som Sverigechef för arkitektverksamheten.

Som Sverigechef får Susan Schack ansvaret för de operationella aktiviteterna i Sverige och ska säkra en stark koordinering inom verksamheten som hon känner ingående. Med avstamp i Arkitemas överordnade strategi kommer hon i nära samarbete med den lokala ledningsgruppen att utveckla och införa initiativ, som förbättrar interna processer och system och utökar Arkitemas marknadsposition i hele Sverige.