​Storsjukhus i Oslo ritas av Arkitema och Ratio

Aker Skitstefase Lavet af Nordic 1

​Storsjukhus i Oslo ritas av Arkitema och Ratio

1 december 2020

Det blir ett konsortium; Team Aker ANS, bestående av bl.a. Arkitema och norska Ratio, som ska rita Nye Aker Sjukhus i norra delen av Oslo. Med sina 171.000 kvm blir det en av den norska huvudstadens viktigaste akutsjukhus, som samlar somatisk vård och psykiatri på ett ställe, som en integrerad del av Oslo Universitetssjukhus HF (OUS). Enligt planen kommer sjukhuset att ta emot sina första patienter 2030.

Team Aker, bestående av Arkitema, Ratio Arkitekter, Sweco, Erichsen & Horgen och Bygganalyse har precis blivit utvalda att ansvara för en stor utvidgning av Nye Aker Sjukhus i Oslo. Projektet består av både nybyggnad och ombyggnad av befintliga byggnader, inklusive en kulturminnesmärkt byggnad. Allt med fokus på en överordnad vision om att stärka Oslo Universitetssjukhus HF och skapa ett kraftfullt lokalsjukhus för stadsdelarna i den norra delen av den norska huvudstaden.

Illustration från skissforslag - Nordic Office of Architects