Stockholmsk arkitektur med utsikt på Årstafältet

Årstafältet Autumn Final

Stockholmsk arkitektur med utsikt på Årstafältet

19 januari 2024

På Årstafältet byggs en ny stadsdel med 7000 bostäder, skolor, idrottsanläggning och en park lika stor som Skansen. Arkitema gestaltar inte mindre än två av kvarteren, ett för Gimle och Erik Wallin och ett för Obos.

För Obos ser vi ett triangulärt kvarter i jordiga, ljusa toner fyllt med 186 lägenheter.

- Kvarteret har en lekfull och levande gestaltning där byggnaderna liksom innergården är terasserade i den branta backen. Utsikten över Årstafältet från höghuset i ett av hörnen är storslagen, berättar Anja Thedenius, arkitekt.

I kvarteret för Gimle och Erik Wallin har Arkitema gestaltat ett klassiskt, lummigt Stockholmskvarter med 130 bostäder. Puts i grönt, ockra och grått harmonierar med den övriga planerade bebyggelsen och varieras med reliefer och linjeringar.

- Det här är en stor stadsutveckling som kopplar ihop Årstafältet med Östberga. Det är en utmaning att få området att kännas som en inbodd stad relativt snabbt. Det gör vi genom att man känner igen gestaltningen som stockholmsk, och arbeta med grönytor som ju är en av Stockholms stora värdeskapare, säger Elin Andreassen, arkitekt.

Just nu granskas detaljplanen för etapp 5, som väntas antas under 2024. Vi ser fram emot att arbeta vidare med ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt!