Slakthusområdet ett steg närmare verklighet

HISM Arkitema Slakthus 05 www

Slakthusområdet ett steg närmare verklighet

23 november 2023

Arbetet med förvandlingen av Stockholms sista centrumnära industriområde fortsätter. Nu är planen för etapp 3, där Arkitema ritar ett kvarter för Selvaag Bostad, på granskning.

Hela etappen omfattar omfattar cirka 600 bostäder, lokaler, kontor, park. Arkitema har gestaltat 165 bostäder i ett kvarter som vetter mot den planerade parken bakom Enskede elverk.

Områdets historia speglas bland annat i fasadens ljusa tegelnyanser, och lånar referenser från industriarkitekturen som till exempel rytmen och linjeringen i fönstrens placeringar.

Planförslaget väntas godkännas i december 2024.