Så kan framtidens delade boende bli det bästa boendet

Linda Teng Tove Mattsson Anja Thedenius BW web

Så kan framtidens delade boende bli det bästa boendet

4 april 2023

Akademiska Hus har som mål att tillhandahålla ca 6000 student- och forskarbostäder. Men vad menas egentligen med ”bostäder”?

- Det är ju inte meningen att vi ska ha 6000 små ettor. Det är hem till personer vi ska erbjuda. Men då behöver vi insikter om vad behoven egentligen består i, säger Linda Teng, konceptansvarig för Academic Living, Akademiska Hus Student – och forskarbostäder.

Akademiska Hus och Arkitema har arbetat tillsammans i ett flertal projekt genom åren och samlat värdefulla erfarenheter kring delat boende. Samverkan har även resulterat i en rapport, Framtidens delade boende, från 2021 och nu testas teorierna i skarpa projekt.