Klart för Växjös nya akutsjukhus

Arkitema Link NAV west from lake web

Klart för Växjös nya akutsjukhus

3 mars 2022

Arkitektteamet Arkitema & LINK Arkitektur, i samarbete med Arkitektbolaget, har valts ut för gestaltningen av Växjös nya akutsjukhus. I stor konkurrens i ett parallellt uppdrag tilldelades teamet det fortsatta uppdraget tillsammans med Skanska.

- Vi är förstås oerhört glada och stolta att få förtroendet. Inte minst ser teamet fram emot att fortsätta det goda samarbetet med Skanska och Region Kronoberg för att skapa ett framtidssäkrat sjukhus i Småland, säger Urban Blomberg, uppdragansvarig arkitekt på Arkitema.

Det formella investeringsbeslutet om att bygga ett nytt akutsjukhus togs Region Kronobergs fullmäktigemöte den 2 mars.