Riv inte miljonprogrammen – återerövra dem!

Arkitema Tingstorget 13 Jansin Hammarling web

Riv inte miljonprogrammen – återerövra dem!

17 maj 2021

Miljonprogrammen var en unik satsning i svensk samtidshistoria. De var sin tids lösning på sin tids problem. Idag har vi andra problem, och inga av dem har att göra med hur betong ser ut när den åldras. Ändå är vi de första att skriva under på att trivsamma miljöer är bra för människors hälsa. På så vis kan arkitektur trots allt bli en del av lösningen, skriver Anna Neuhauser och Ola Göransson från Arkitema i en debattartikel i Fastighetsnytt.