Röd lyser stugan i Växjö

Arkitema Vikaholm web

Röd lyser stugan i Växjö

21 april 2022

Arkitema har fått förtroendet att gestalta bostäder i Vikaholm i Växjö. Förslaget är ritat för Boet Bostad och omfattar kvarteret Tamburen 8.

Förslaget präglas av lummig trädgårdsstadskaraktär och träbyggnation med mycket gröna ytor insprängda mellan husen. Den gemensamma allmänningen i mitten av kvarteret skapar en liten bygemenskap. Totalt planeras nio byggnader, varav sex består av mindre stadsvillor i två våningar som möter den omgivande villabebyggelsen.

Husen har träfasader målade med slamfärg som för tankarna till den småländska röda stugan.

Totalt omfattar kvarteret 116 lägenheter.