Rågsved utvecklas med fokus på konst, kultur och människor

Arkitema Ragsved web

Rågsved utvecklas med fokus på konst, kultur och människor

12 december 2022

I konkurrens med flera andra utvecklare har Granitor och K2A tillsammans med Arkitema fått förtroendet av Stockholms stad att utveckla Rågsved på tunnelbanans gröna linje.

- Rågsved har redan ett mångfacetterat kulturarv och många aktivt engagerade boende som är stolta över sin stadsdel. Samtidigt finns utmaningar med otrygghet och slitage på området. Det här är ett drömprojekt, säger Kristina Peters, VD på Arkitema Sverige.

Granitor, K2A och Arkitema har redan haft flera framgångsrika samarbeten. Arkitema har också en stark tradition av att utveckla områden med socioekonomiska utmaningar, både genom att komplettera befintlig bebyggelse för att främja mångfald och att utveckla rummen mellan husen för att skapa trygghet och rörelse i staden.

Rågsveds ursprungliga stadsbebyggelse kommer från 1950-talet. Centrumbebyggelsen som ritades av arkitekterna Kell Åström och Lars Bryde är idag grönklassat av Stockholms stadsmuseum och har eftersatt underhåll. Trots detta är engagemanget för platsen stort, inte minst tack vare ett arv som den svenska punkscenens nav på 1970-talet.

Den nya bebyggelsen kommer att innehålla både hyresrätter och bostadsrätter från 1-4 rok och uppföras helt i trä. Gatukonsten som är så närvarande i Rågsved kommer också att plockas upp i de nya kvarteren med muralmålningar och mosaiker och ett samarbete med konstnären Per Hasselgren ingår i projektet. I huset närmast centrum blir hela bottenvåningen Folkets verkstad, ett kulturhus och gemensamhetslokal som fyller huset med liv och gör den gömda baksidan av centrum till en livfull och trygg framsida.

En viktig del av projektet är också delaktigheten från de boende genom engagemang under hela processen. Under inledningsfaserna uppförs odlingar och paviljonger i återbrukat material tillsammans med lokala hantverkare.

- Det här ska byggas tillsammans med människorna i Rågsved. Det är precis så här god arkitektur blir till; i skärningspunkten mellan människor, kultur och bostad, och vi ser mycket fram emot arbetet.

Projektet startar under senare delen av 2020-talet.