Projekt i Ösmo på samråd

Trädgårdskvarteren web

Projekt i Ösmo på samråd

4 augusti 2023

En ny trädgårdsstad med bostäder, äldreomsorg och barnomsorg. Nu har området Hallängen kommit ett steg närmare realisering med ett samråd i Nynäshamns kommun.

Kommunen behöver fler bostäder och Ösmo behöver fler typer av bostäder. Området kommer att tillföra ca 700 nya bostäder, nära kollektivtrafik och service.

Området är bebott sedan stenåldern men bebyggelsen tog fart framförallt under 1920-talets egnahemsrörelse. Därför utgår detaljplanen från att den typen av småstads- och trädgårdsstadsbebyggelse ska uppföras.

Det gemensamma för alla bostäder i Ösmo Parkstad är att naturen och grönskan alltid är närvarande samtidigt som man enkelt kan pendla in till storstaden. I Ösmo Trädgårdsstad bevaras det stora centralt placerade skog- och ängsmarksklädda grönområdet kallat Åkerholmen som får utgöra fond för de huvudgator som länkar samman området.

Arkitema har tillsammans med Titania arbetat fram förslaget som gett Titania markanvisningen. Arbetet med detaljplanen väntas vara klart under 2024.