Positivt planbesked för bostadsområde i Åhus

Arkitema Kristianstad Gardens Final web

Positivt planbesked för bostadsområde i Åhus

22 december 2023

Kristianstad kommun har gett grönt ljus för den första etappen av ett nytt bostadsområde vid Kristianstad golfklubb. Arkitema har gestaltat området för fastighetsutvecklaren Resona.

Området kommer totalt att innehålla 400 bostäder varav den första etappen består av 150 blandade boendeformer som villor, radhus och flerbostadshus.

Gestaltningen tar inspiration från det flacka landskapet med dynliknande kullar. Mellan husen kommer en ny å att slingra sig och träfasader gör att husen smälter in i omgivningen. Bostäderna får både privata trädgårdar och tillgång till allmänningar.

- Naturen är platt med sandjord och skog av höga tallar med vajande gräs. Man känner havet på platsen även fast det ligger någon kilometer bort. Förslaget tar fasta på denna magiska natur och vi vill förstärka det vilda och skapa ett vackert landskapsrum som slingrar sig fram mellan husen och blir ett rekreativt stråk för boende och allmänheten, berättar Elin Andreassen, arkitekt på Arkitema.