Nytt affärsområde och två nya partners i Arkitema

IMG 7244 lightroom 02 lowres

Nytt affärsområde och två nya partners i Arkitema

23 augusti 2021

Nu framtidssäkrar vi Arkitema genom att upprätta ett nytt affärsområde: Commercial & Infrastructure. Det är också ett svar på den ökade efterfrågan på gröna lösningar i arbetslivet. Glenn Elmbæk, Market Director och Partner kommer att leda verksamheten. Dessutom har Arkitema rekryterat John Strandfeldt och Mette Neiman, som tillträder som Partners för de två nya verksamhetsområdena Energi, Vatten och Industri samt Mobilitet.

I mer än 50 år har Arkitema arbetat med infrastruktur och kontorsprojekt - kontoret grundades just för ett kontorsuppdrag 1969, Køge Rådhus. Arkitektbranschen upplever nu en ökad efterfrågan från den marknaden, och därför vill Arkitema samla krafterna inom de områden som vi också har mycket gemensamt med COWI kring.
- Utökningen med dessa verksamhetsområden är en naturlig utveckling för Arkitema. Samarbetet med COWI fungerar mycket bra och har stärkts vartefter vi tillsammans har arbetat med stora och komplexa projekt. Vi tror att det är inom dessa områden vi kan skapa tillväxt de kommande åren, säger Jørgen Bach, Senior Market Director i Arkitema.

Denna utveckling innebär att Arkitema har gjort två tunga rekryteringar i form av John Strandfeldt och Mette Neimann, vilka bägge tidigare har varit Partners och verksamhetsområdeschefer på Gottlieb Paludan Architects. Här har de arbetat med både små och stora projekt inom kollektivtrafik, energiproduktion och datacenter.