Nya LEGO-fabriker i USA och Vietnam

LEGO Group

Nya LEGO-fabriker i USA och Vietnam

19 januari 2023

När de nya LEGO-fabrikerna ska byggas använder man erfarenheter från andra anläggningar runt om i världen liksom ett starkt fokus på hållbarhet. Bland de gröna satsningarna finns en solpanelpark, dagvattenåtervinning, elektriska fordon och energieffektiva produktionsmaskiner.

Projekten bygger på de erfarenheter som LEGO Group och dess konsulter upparbetat kring andra fabriker runt om i världen.

"När vi har arbetat med COWI och Arkitema i olika projekt har vi kunnat utnyttja inte bara vår egen kompetens, utan också COWI:s och Arkitemas djupa kunskaper. Det har lett till ett optimalt designsamarbete mellan våra företag.Det här är ett fantastiskt partnerskap som vi alla gagnas av, säger Henrik Priess Sørensen, Head of AM Extension, Trans. & Discover, Global Workplace Projects, the LEGO Group.

Fabriken i Virginia, USA är 160 000 m² stor. Den ska öppna under 2025 och skapa 1700 jobb under de kommande åren. Den 150 000 m² stora fabriken i Vietnam öppnar 2024 och kommer att skapa 4000 jobb under de kommande 15 åren.