Ny Sustainability Director på Arkitema

Thomas Fænø Mondrup by Lars Just 024 copy

Ny Sustainability Director på Arkitema

11 januari 2023

Arkitema har rekryterat Thomas Fænø Mondrup som ny Sustainability Director. Thomas kommer att arbeta med att utveckla befintliga och nya gröna lösningar som ska ge bättre effekt och höja ambitionerna och takten i den gröna omställningen. Våra projekt ska präglas av hållbarhet i ännu högre grad, och vi kommer att använda vårt digitala utvecklingsarbete som katalysator.

Thomas kommer att arbeta med hållbarhet både inom Arkitema och inom moderbolaget COWI. Vårt samarbete kommer att intensifieras och Arkitemas Innovation Director Marianne Friis ser fram emot samarbetet.

"Jag är mycket glad över att Thomas ansluter sig till Arkitema. Han har god överblick och hög professionalism, och han kommer att utveckla framtiden tillsammans med alla våra kompetenta medarbetare inom hållbarhetsområdet. Han har strategisk, taktisk och operativ erfarenhet som kommer väl till pass i arbetet. Med Thomas kommer vi att höja nivån på vårt arbete ytterligare."